դրոշակ

VOCs

VOCs

VOCs ստանդարտ

VOCs վերահսկում
VOCs ստանդարտ Ցնդող օրգանական միացությունների համար, որոնք ունեն բազմաթիվ վնասակար ազդեցություն շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա:

Տպագրման և չոր շերտավորման ընթացքում տեղի կունենան տոլուոլի, քսիլենի և այլ VOC-ների ցնդող արտանետումներ, ուստի մենք ներդրեցինք VOCs սարքավորում՝ քիմիական գազը հավաքելու և սեղմման միջոցով այրման միջոցով դրանք վերածելու CO2-ի և ջրի, որը բարենպաստ է շրջակա միջավայրի համար:
Այս համակարգը մենք ներդրել ենք Իսպանիայից 2016 թվականից, իսկ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մրցանակ ենք ստացել 2017 թվականին։
Ոչ միայն լավ տնտեսություն ստեղծելը, այլև այս աշխարհն ավելի լավը դարձնելու մեր ջանքերը մեր նպատակն ու աշխատանքային կողմնորոշումն են։